VijestiPružatelji usluga

Filtriraj po

Obavještava se podnositelj zahtjeva/obrasca da se prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu njegove provedbe temeljem ispunjenja pravnih obveza CENTRA NA NESTALU I ZLOSTAVLJENU DJECU kao Voditelja obrade uz primjenu organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.. Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama Voditelja obrade, a sukladno odredbama Opće Uredbe i ostalih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Podnositelj zahtjeva/obrasca može se prije njegovog podnošenja upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade – www.cnzd.org

Podnošenjem zahtjeva/obrasca dajem suglasnost Voditelju obrade da moje kontakt podatke koristi u svrhu kontaktiranja (telefon; e mail adresa) radi informiranja o poslovnim odlukama Voditelja obrade i drugim obavijestima.

Ukoliko zahtjeve/obrasce ispunjavaju i dostavljaju maloljetne osobe u svrhu ispunjenja djelatnosti, postupanja i pravnih obveza voditelja obrade, takvi osobni podaci prosljeđivati će se nadležnim tijelima (MUP-u, Centru za socijalnu skrb, ostali mjerodavni), a sve sukladno propisanim protokolima – politika o zaštiti djece.