Inidividualni i grupni psihosocijalni rad

Tokom provedbe projekta skupini mladih počinitelja kaznenih djela pružamo individualnu i grupnu psihosocijalnu pomoć i podršku. Psihosocijalna pomoć i podrška pruža se uživo (kada epidemiološke mjere dopuštaju), a često i putem telekomunikacijskih sredstava – online ili telefonski.

Sa sudionicima projekta smo razgovarali o raznim temama – njihovim planovima za budućnost i načinima ostvarivanja ciljeva, nošenju sa stresom i situacijama u životu koje im predstavljaju izazov. S nekima se zbog fizičke udaljenosti čujemo telefonom ili online i drago nam je da znaju da smo im potpora u ostvarivanju promjene u njihovim životima.