Edukativne aktivnosti namijenjene stručnjacima

Projekt „Pokretači promjene“ usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje. Kako bi navedeno postigli, tijekom protekle dvije godine učinili smo sljedeće:

  • Održan je okrugli stol za 34 stručnjaka na temu rada s mladim počiniteljima kaznenih djela
  • Članovi projektnog tima sudjelovali su na više od 60 programa stručnog usavršavanja kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine i pružili kvalitetniju podršku korisnicima
  • Održan je 1 trening za stručnjake na kojem je sudjelovalo 142 sudionika s područja 18 županija u RH
  • Provedena je analiza dostupnih usluga namijenjenih mladim počiniteljima kaznenih djela i njihovim obiteljima
  • Izrađena je web platforma wwww.pokretacipromjene.org
  • Izrađen je digitalni priručnik za stručnjake: „Uspješna resocijalizacija i reintegracija mladih počinitelja kaznenih djela – što možemo učiniti?“
  • Izrađen je digitalni priručnik za stručnjake: „Druga prilika- podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“

Ostvareni rezultati izravno pridonose održivosti projekta i projektnih aktivnosti jer će stručnjaci i po završetku projekta moći navedene materijale i alate koristiti u direktnom radu s ciljnom skupinom.