O projektu

“Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014)

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren je projekt “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Posredničko tijelo razine 1 je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društava.

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek.

Članovi projektnog tima: Tena Zalović, mag.soc.pedagogije, Martina Nikolić, mag.psihologije, Vanja Šokić, mag.psihologije, Matej Žižanović, grafički dizajner, Kristina Krulić Kuzman,mag. psihologije Mirta Kovačević, koordinatorica lokalnih aktivnosti i Milan Peterka, sveučilišni specijalist poduzetništva.

Predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2021. godine

Program se provodi na području Osječko – baranjske, Varaždinske, Primorsko – goranske, Splitsko – dalmatinske i Zadarske županije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.146.023,44 kune, a potpora Europskog socijalnog fonda iznosi 974.119,92 kune.

Opći cilj projekta je:

jačanje kapaciteta stručnjaka za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljeni su sljedeći specifični ciljevi:

 • Razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela
 • Jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje
 • Senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva

Očekivani rezultati projekta:

 • Razvijene socijalne vještine i znanja mladih počinitelja kaznenih djela te povećana njihova motivacija i konkurentnost na tržištu rada
 • Unaprijeđeni kapaciteti stručnjaka kroz razvoj novih znanja i vještina
 • Javnost senzibilizirana i informirana o važnosti resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela u lokalnu zajednicu
 • Postignuto uspješno praćenje, koordinacija i provedba projektnih aktivnosti te su ostvareni predviđeni rezultati i svrha projekta

Ciljne skupine:

 1. Mladi počinitelji kaznenih djela
 2. Stručnjaci koji rade s počiniteljima kaznenih djela
 3. Volonteri

Krajnji korisnici projekta su:

 1. Ustanove socijalne skrbi, odgojno – obrazovne ustanove i zdravstvene ustanove
 2. Opća populacija građana
 3. Obitelji mladih počinitelja kaznenih djela
 4. Poslodavci

Kontakt:

Kristina@cnzd.org