Edukativne aktivnosti namijenjene mladim počiniteljima kaznenih djela

U okviru projekta  “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014) organizirane su aktivnosti za mlade počinitelje kaznenih djela. Svrha tih aktivnosti bila je razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada. Kako bi smo ispunili navedeni cilj, proveli smo niz aktivnosti poput treninga socijalnih vještina, radionica za upravljanje financijama, radionica za razvoj poduzetničkih vještina, radionica za razvoj projekata te niz grupnih i individualnih susreta. U razdoblju od 1.studenog 2019. do 31.kolovoza 2021. godine u našem programu je sudjelovalo 12 mladih počinitelja kaznenih djela s područja Osječko – baranjske županije i unaprijedilo svoja znanja i vještine. Svi sudionici navode da bi svojim prijateljima i poznanicima preporučili ovaj program!