Prijedlog programa stručnog usavršavanja

U okviru projekta  “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014) izradili smo Prijedlog programa stručnog usavršavanja za mlade počinitelje kaznenih djela, a koji je baziran na temelju interesa i mogućnosti korisnika našeg problema. Više pročitajte u prilogu:

PRIJEDLOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA