Edukativne aktivnosti namijenjene stručnjacima

Projekt „Pokretači promjene“ usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje. Kako bi navedeno postigli, tijekom protekle dvije godine učinili smo sljedeće:

  • Održan je okrugli stol za 34 stručnjaka na temu rada s mladim počiniteljima kaznenih djela
  • Članovi projektnog tima sudjelovali su na više od 60 programa stručnog usavršavanja kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine i pružili kvalitetniju podršku korisnicima
  • Održan je 1 trening za stručnjake na kojem je sudjelovalo 142 sudionika s područja 18 županija u RH
  • Provedena je analiza dostupnih usluga namijenjenih mladim počiniteljima kaznenih djela i njihovim obiteljima
  • Izrađena je web platforma wwww.pokretacipromjene.org
  • Izrađen je digitalni priručnik za stručnjake: „Uspješna resocijalizacija i reintegracija mladih počinitelja kaznenih djela – što možemo učiniti?“
  • Izrađen je digitalni priručnik za stručnjake: „Druga prilika- podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“

Ostvareni rezultati izravno pridonose održivosti projekta i projektnih aktivnosti jer će stručnjaci i po završetku projekta moći navedene materijale i alate koristiti u direktnom radu s ciljnom skupinom.

Edukativne aktivnosti namijenjene mladim počiniteljima kaznenih djela

U okviru projekta  “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014) organizirane su aktivnosti za mlade počinitelje kaznenih djela. Svrha tih aktivnosti bila je razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada. Kako bi smo ispunili navedeni cilj, proveli smo niz aktivnosti poput treninga socijalnih vještina, radionica za upravljanje financijama, radionica za razvoj poduzetničkih vještina, radionica za razvoj projekata te niz grupnih i individualnih susreta. U razdoblju od 1.studenog 2019. do 31.kolovoza 2021. godine u našem programu je sudjelovalo 12 mladih počinitelja kaznenih djela s područja Osječko – baranjske županije i unaprijedilo svoja znanja i vještine. Svi sudionici navode da bi svojim prijateljima i poznanicima preporučili ovaj program!

Nastavak radionica socijalnih vještina u Dardi

Nastavili smo provedbu radionica socijalnih vještina u Dardi. Prva radionica je bila vezana uz aktivno slušanje gdje su voditeljice objasnile čemu aktivno slušanje služi – potičemo sugovornika na razgovor, pokazujemo mu da slušamo i da nas zanima što govori, doprinosimo ugodnoj atmosferi, gradi se povjerenje i bolje je razumijevanje. Sudionicima su zatim objašnjenje sastavnice vještine aktivnog slušanja; obratiti pozornost na osobu koja nam želi nešto reći, davati osobi do znanja da ju slušamo, provjeravati jesmo li dobro shvatili poruku. Tijekom same radionice koristili smo platformu Mentimeter, a sudionici su nam rekli da im se takav oblik rada jako sviđa jer je interaktivan!

Tema druge radionice bila je Zauzimanje za sebe, što je vještina koja nam pomaže da stojimo iza svoje odluke i da se čvrsto zagovaramo za vlastite stavove, ali bez vrijeđanja sebe ili druge osobe. Sudionicima je potom postavljeno pitanje što za njih znači zauzeti se za sebe te ih je pitano da se prisjete situacije u kojima su se morali zauzeti za sebe.

Na kraju druge radionice, kako bi se provjerilo znanje naučenog, voditeljice su organizirale kviz preko platforme Mentimetar. Sudionik s najviše točnih odgovora je dobio vrećicu sa slatkišima i raznim promotivnim materijalima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, dok su ostalih troje sudionika dobili utješne nagrade.

Sudionici su dobili i zadaću! Zadatak je bio pokušati aktivno slušati neku osobu do koje im je stalo te se pokušati zauzeti za sebe na asertivan način te procijeniti vode li ove vještine do pozitivnih ishoda. Nadamo se da će zadaću uspješno provesti!

Inidividualni i grupni psihosocijalni rad

Tokom provedbe projekta skupini mladih počinitelja kaznenih djela pružamo individualnu i grupnu psihosocijalnu pomoć i podršku. Psihosocijalna pomoć i podrška pruža se uživo (kada epidemiološke mjere dopuštaju), a često i putem telekomunikacijskih sredstava – online ili telefonski.

Sa sudionicima projekta smo razgovarali o raznim temama – njihovim planovima za budućnost i načinima ostvarivanja ciljeva, nošenju sa stresom i situacijama u životu koje im predstavljaju izazov. S nekima se zbog fizičke udaljenosti čujemo telefonom ili online i drago nam je da znaju da smo im potpora u ostvarivanju promjene u njihovim životima.

Radionice socijalnih vještina provedene u Dardi

Mladi počinitelji kaznenih djela sudjelovali su u radionici socijalnih vještina. Radionicu smo održali u Dardi budući da smo u tom malenom mjestu kraj Osijeka dogovorili rad s više sudionika s toga područja!

Bavili smo se temom samopredstavljanja. Sudionicima je objašnjeno što je socijalna vještina samopredstavljanja, od čega se ono sastoji, koje su sastavnice vještine te su im prikazani različiti načini samopredstavljanja.

Sudionici su bili zadovoljni radionicom i rekli su kako su naučili puno toga te da sada znaju kako se promijeniti i ostaviti bolji dojam na druge. Za domaću zadaću dobili su zadatak da prepoznaju primjer samopredstavljanja koji nije slijedio korake samopredstavljanja.

Održana je edukacija o mjerama aktivne politike zapošljavanja za sudionike pilot programa

Na jednodnevnoj edukaciji, održanoj 23.02.2021. godine u prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, sudionici su dobili informacije o mjerama aktivne politike zapošljavanja mladih, pravima i obvezama prijavljenih u evidenciju nezaposlenih te o relevantnim pravnim i zakonskim okvirima. Četvero mladih počinitelja kaznenih djela koji su sudjelovali su unaprijedili svoja znanja o mogućnostima koje mogu iskoristi kao pripadnici skupine u nepovoljnom položaju (mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi…).

Sudionicima je na raspolaganju bila i tehnička oprema (računala, tableti) kako bi izradili dokumente koji im mogu koristiti prilikom zapošljavanja kao što su životopis, zamolba za posao i motivacijsko pismo.

Ovime su provedene sve planirane radionice u okviru pilot programa za mlade počinitelje kaznenih djela u sklopu projekta, no uskoro će započeti novi ciklus radionica tako da će svi zainteresirani imati prilike uključiti se u novu grupu.

Pokretači promjene – Uključi se!

Program „Pokretači promjene“ nije usmjeren na korekciju ponašanja s obzirom na kazneno djelo, već omogućuje usvajanje raznih znanja i vještina s ciljem pružanja pomoći u rješavanju specifičnih problema.

Osim provedbe radionica u sklopu projekta „Pokretači promjene“, mladim počiniteljima kaznenih djela pruža se i individualna i grupna psihosocijalna pomoć i podrška.

Psihosocijalna pomoć i podrška pruža se uživo (kada epidemiološke mjere dopuštaju), a često i putem telekomunikacijskih sredstava – online ili telefonski.

Želiš se uključiti? Posjeti našu stranicu www.pokretacipromjene.org ili nas kontaktiraj putem maila pokretacipromjene@gmail.com.

Budi baš ti pokretač svoje promjene!

#cnzd #zivotnevjestine #pokretacipromjena

Kroz interaktivnu radionicu sudionici su educirani o korištenju interneta u svrhu predstavljanja poslodavcima

Mladi počinitelji kaznenih djela sudjelovali su na radionici u kojoj su se bavili temama kao što je samopredstavljanje na internetu, sigurno ponašanje na internetu i korištenja interneta u svrhu predstavljanja poslodavcima. Radionica se organizirala uživo 09.02.2021. godine u maloj grupi, u prostoru Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, uz pridržavanje epidemioloških mjera koje su bile aktualne.

Na ovoj interaktivnoj radionici upoznali smo sudionike s načinom predstavljanja poslodavcima putem interneta korištenjem društvene poslovne mreže LinkedIn, ali i drugih društvenih mreža kao što je Facebook, Instagram itd. Uz to, sudionicima je predstavljena korisna online platforma Europass, koju su sudionici imali prilike isprobati i na taj način izraditi svoj životopis kojem mogu u bilo kojem trenutku pristupiti.

Kako je Internet sve prisutniji u našim svakodnevnim životima, sve se više javlja potreba za korištenjem različitih alata dostupnih na internetu, a njihovim korištenjem sudionici si povećavaju šansu za boljim zaposlenjem i ostvarivanjem svojih ciljeva.