Pilot program za mlade počinitelje kaznenih djela

Mlada ste osoba koja želi stvoriti bolje uvjete za život sebi i članovima svoje obitelji?

Želite unaprijediti svoja znanja i vještine?

Želite lakše pronaći posao?

Želite psihosocijalnu pomoć i podršku?

Prijavite se u naš besplatni program „Pokretači promjene“, razvijte svoje sposobnosti, znanja i vještine i osvojite vrijedne nagrade!

Više o programu pronađite u našoj brošuri!

Okrugli stol “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela”

Okrugli stol pod nazivom „Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“ održat će se 28. studenog 2019. godine od 12:00 do 14:00 h, u dvorani Lipa u Hotelu Osijek, na adresi Šamačka 4, Osijek.

Okrugli stol se održava u sklopu istoimenog projekta koji provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz partnere Volonterski centar Osijek i Centar za poduzetništvo Osijek. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta „Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“ je jačanje kapaciteta stručnjaka iz organizacija civilnog društva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te zdravstva za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela.

Okrugli stol je namijenjen stručnjacima u direktnom radu s mladim počiniteljima kaznenih djela iz sustava socijalne skrbi, pravosuđa, odgojno – obrazovnih ustanova, zatim stručnjacima zdravstvenim djelatnicima i policijskim službenicima. Na Okruglom stolu će biti predstavljene planirane aktivnosti u direktnom radu s mladim počiniteljima kaznenih djela, a svrha Okruglog stola je također umrežavanje sudionika i unaprjeđenje međuresorne suradnje radi što kvalitetnije resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela.

Broj sudionika je ograničen stoga svoje sudjelovanje na Okruglom stolu možete prijaviti do 27. studenog 2019. godine putem e-maila tena@cnzd.org ili telefonski na 031/272-953.

Početak provedbe projekta “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela”

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren je projekt “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020).

Opći cilj projekta je: jačanje kapaciteta stručnjaka za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljeni su sljedeći specifični ciljevi:

  • Razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela
  • Jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje
  • Senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvijene socijalne vještine i znanja mladih počinitelja kaznenih djela te povećana njihova motivacija i konkurentnost na tržištu rada
  • Unaprijeđeni kapaciteti stručnjaka kroz razvoj novih znanja i vještina
  • Javnost senzibilizirana i informirana o važnosti resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela u lokalnu zajednicu
  • Postignuto uspješno praćenje, koordinacija i provedba projektnih aktivnosti te su ostvareni predviđeni rezultati i svrha projekta

Predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2021. godine

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.146.023,44 kune, a potpora Europskog socijalnog fonda iznosi 974.119,92 kune.

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek.

Posredničko tijelo razine 1 je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društava.

Kontakt osoba:

Kristina Krulić Kuzman

Stručni suradnik – psiholog i voditelj projekta

E mail: kristina@cnzd.org

www.esf.hr  |  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.