Okrugli stol “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela”

Okrugli stol pod nazivom „Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“ održat će se 28. studenog 2019. godine od 12:00 do 14:00 h, u dvorani Lipa u Hotelu Osijek, na adresi Šamačka 4, Osijek.

Okrugli stol se održava u sklopu istoimenog projekta koji provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz partnere Volonterski centar Osijek i Centar za poduzetništvo Osijek. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta „Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“ je jačanje kapaciteta stručnjaka iz organizacija civilnog društva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te zdravstva za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela.

Okrugli stol je namijenjen stručnjacima u direktnom radu s mladim počiniteljima kaznenih djela iz sustava socijalne skrbi, pravosuđa, odgojno – obrazovnih ustanova, zatim stručnjacima zdravstvenim djelatnicima i policijskim službenicima. Na Okruglom stolu će biti predstavljene planirane aktivnosti u direktnom radu s mladim počiniteljima kaznenih djela, a svrha Okruglog stola je također umrežavanje sudionika i unaprjeđenje međuresorne suradnje radi što kvalitetnije resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela.

Broj sudionika je ograničen stoga svoje sudjelovanje na Okruglom stolu možete prijaviti do 27. studenog 2019. godine putem e-maila tena@cnzd.org ili telefonski na 031/272-953.