Izrađen videospot u okviru projekta “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela”

U okviru projekta “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014) kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020) izradili smo promotivni videospot.

Podsjećamo, cilj projekta je:

  • Razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela
  • Jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje
  • Senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva